• HOME
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

[수주] 시화조력발전소 발전설비 예비자재

 

 

1. 사  업  명 : 시화조력발전소 발전설비 예비자재 납품

 

2. 발  주  처 : 한국수자원공사

 

3. 부       문 : 조력발전설비

 

4. 기       간 : 2012. 12. 28 ~ 2013. 5. 30

 

5. 사업 내용 : 시화조력발전소 벌브형 터빈, 발전기 및 BOP 예비자재 납품

 

 

  

    관리자 DATE   2013-01-10 10:22:00